Antwerp, coin weight for 1 Davidsgulden, Hans Fonck

Date: 1592

Antwerp, coin weight for 1 Davidsgulden, Hans Fonck
Antwerp, coin weight for 1 Davidsgulden, Hans Fonck
40.00 VAT margin scheme
Article code22-1509
Muntgewicht voor 1 Davidsgulden (goudgulden)  - (1457 - 1494), gemaakt in Antwerpen door Hans Fonck 1592.

Voorzijde: Sint Maarten met kruisstaf tussen torens, daaronder wapenschild van het sticht.
Keerzijde: Hand van Antwerpen, initialen HF en 92 (1592)

Gewicht: 2,80 gCoin weight for 1 Davidsguilder (goldguilder), 1457-1494, manufactured in Antwerp by Hans Fonck in 1592,

Obverse: St. Martin with staff between towers, coat of arms below.
Reverse: Hand of Antwerp, initials HF and 92

Weight: 2,80 g1