Antwerp, coin weight for ½ English pound, IDB

Date: 1644

Antwerp, coin weight for ½ English pound, IDB
Antwerp, coin weight for ½ English pound, IDB
40.00 VAT margin scheme
Article code22-1510
Muntgewicht voor ½ Engelse Pond (1604-1619), gemaakt door Jacob Janszoon de Backer in 1644.
Werkte te Antwerpen in de periode 1644-1669.

Voorzijde: Buste James I met zwaard en rijksappel, IR (Ierland) BRI (Britain)
Keerzijde: Gekroond zwaard en hand van Antwerpen, initialen IDB en jaartal 1644

Gewicht: 4,53 gCoin weight for ½ English Pound (1604-1619), made by Jacob Janszoon de Backer in 1644.
He worked in Antwerp between 1644-1669.

Obverse: Bust James I with sword and orb, IR (Ireland) and BRI (Britain)
Reverse: Crowned sword and hand of Antwerp, initials IDB and year 1644

Weight: 4,53 g1

Features and Specifications

Period Post-Medieval
Category Weights