Coin weight for ½ English pound, made by Jacob l'Admiral

Date: 1749-1760

Coin weight for ½ English pound, made by Jacob l'Admiral
Coin weight for ½ English pound, made by Jacob l'Admiral
35.00 VAT margin scheme
Article code22-1507
Muntgewicht voor ½ Engels pond (1670-1813), gemaakt door Jacob l'Admiral (1749-1760).

Voorzijde: Bustes en G I
Keerzijde: Instempeling met gekroonde staande leeuw en initialen I A L (Jacob l'Admiral).

Gewicht: 3,90 gCoin weight for ½ English pound (1670-1813), made by Jacob l'Admiral (1749-1760).

Obverse: Busts and G I
Reverse: stamp with crowned standing lion and initials I A L (Jacob l'Admiral)

Weight: 3,90 g


1